Menu
September 2020
M T W T F S S
« Aug    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
exim
aloinspred
aloinspgr
spodeli_mislenje

EXIM

EXIM – Државен инспекторат за земјоделство


      EXIM (Едношалтерски систем за дозволи за увоз, извоз и транзит на стоки и тарифни квоти) овозможува електронско поднесување на барањата за дозволи за увоз, извоз и транзит од страна на деловната заедница, како и електронско издавање на дозволите од страна на надлежните институции.

     Електронско поднесување на барањата за дозволи во надлежност на Државниот инспекторат за земјоделство се врши преку EXIM системот со избор на следниот линк www.exim.gov.mk. На истиот линк се објавуваат и потребните информации за условите и правила за регистрација на економските оператори во EXIM, каде можат да се најдат и прирачниците за негово користење.

Регулатива за примена на EXIM

Услови и правила за регистрација и за користење на EXIM (август 2013)

Закон за Државниот инспекторат за земјоделство (Службен весник на РМ, бр. 20 од 16.02.2009 година)

Уредбата за воспоставување и начинот користење на информациониот систем за обработка на податоци во електронски облик и електронски потпис при увоз, извоз и транзит на стоки (Сл. Весник 134/2008)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за воспоставување и начинот користење на информациониот систем за обработка на податоци во електронски облик и електронски потпис при увоз, извоз и транзит на стоки.(Сл. Весник 13/2011)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за воспоставување и начинот користење на информациониот систем за обработка на податоци во електронски облик и електронски потпис при увоз, извоз и транзит на стоки.(Сл. Весник 138/2013)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за воспоставување и начинот користење на информациониот систем за обработка на податоци во електронски облик и електронски потпис при увоз, извоз и транзит на стоки.(Сл. Весник 208/2015)

Уредба за воспоставувањето и начинот на користење на информациониот систем за обработка на податоци во електронски облик и електронски потпис при постапки за увоз, извоз и транзит – неофицијален пречистен текст

Одлука за распоредување на стоките на форма на увоз и извоз

Со цел унапредување на функционалностите на ЕХИМ системот, согласно предвидената Активност од Акциониот план за реализација на препораките од Анализата на ЕХИМ и процесот на плаќање, Ве известуваме дека со одбирање на дадениот/овој документ овозможен ви е преглед на сите законски и подзаконски акти кои се поврзани со процесот на издавање на лиценците во надлежност на Државниот инспекторат за земјоделство, при постапките за увоз на пратки, а кои се издаваат на централно ниво во канцелариите на Државниот инспекторат за земјоделство, согласно погоре дадените упатства.   

Упатства

Упатство за начин на плаќање на административна такси за увозни, извозни и транзитни дозволи опфатени во EXIM

Упатство за уплата на дополнителните надоместоци при поднесување на барање за издавање на лиценца I005 и лиценца I009 и преглед на пратки за контрола на квалитетот на земјоделски производи

*Во случај на технички проблем или прекин во функционирањето на системот, обработката на податоците од барањата се врши со примена на документи во хартиена форма како алтернатива.

Упатство за примена на хартиени документи во случај на технички проблеми во EXIM

Упатство за уплата на дополнителните надоместоци при поднесување на барање за издавање на лиценца I005 и лиценца I009 и преглед на пратки за контрола на квалитетот на земјоделски производи

– Ова упатство се однесува само на давачките дефинирани како други давачки, односно лиценца I005 и лиценца I009 и преглед на пратки за контрола на квалитетот на земјоделски производи

1. Правен основ Законот за Државниот инспекторат за земјоделство („Сл.Весник на РМ“ бр.20/2009, 53/2011, 164/2013 и 43/2014), Закон за квалитетот на земјоделски производи („Сл.Весник на РМ“ бр.140/2010, 53/2011, 55/2012, 106/2013), Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Сл.Весник на РМ“ бр.39/2006, 89/2008, 171/2010, 53/2011, 69/13, 178/2013), Закон за квалитет и безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата („Сл.Весник на РМ“ бр.27/2014), Закон за тутун и тутунски производи („Сл.Весник на РМ“ бр. 24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 99/13, 164/13 и 151/14) и Законот за виното („Сл.Весник на РМ“ бр. 50/2010, 53/2011, 6/2012, 23/2013, 106/2013 и 188/2013), Закон за сточарството („Службен весник на РМ“ бр.07/2008, 116/2010, 23/2013).

Уплатите за другите надоместоци се извршуваат после поднесено Барање, согласно Решението за определување на висината и начинот на плаќање на надоместокот за покривање на трошоците на републичкиот пазарен инспекторат за вршење на контролата на квалитетот на земјоделските и прехрамбените производи и нивните преработки во надворешно – трговскиот промет („Службен весник на РМ“ бр.55/98).

2. Начин на пополнување на налогот за јавни приходи образецот ПП 50 при плаќање на другите надоместоци

– По подигнувањето на Барање за плаќање надоместок донесено од Државниот инспекторат за земјоделство, налогот за јавни приходи образецот ПП 50 за уплата на надоместоците се потполнува на следниот начин: ПОВИКУВАЊЕ НА БРОЈ-ЗАДОЛЖУВАЊЕ: Се потполнува единствениот референтен број под кој е регистрирано барањето во ЕХIМ системот * Доколку барањето се поднесува во хартиен облик (што значи дека пратката не добила единствен референтен број) во ова поле се запишува името на лиценцата ЦЕЛ НА ДОЗНАКА: Се наведува Шифрата на лиценцата и институцијата која е одговорна за нејзино издавање, и со зборови да се наведе кој вид на стока НАЗИВ НА ПРИМАЧОТ: ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО   БАНКА НА ПРИМАЧОТ: НАРОДНА БАНКА НА РМ СМЕТКА: единствена трезорска сметка 100000000063095 ИЗНОС: Се пополнува вкупниот износ во зависност од видот, масата како износ за земени примероци (мостри)на соодветна жиро сметка.* СМЕТКА НА БУЏЕТСКИ КОРИСНИК – ЕДИНКА КОРИСНИК: 1400662065 63 113 ПРИХОДНА ШИФРА: 725930 19 НАЧИН: 1 (за да може уплатувачот веднаш да ја користи уплатата т.е уплатата ќе биде веднаш реализирана од банката) или 2. ДАТУМОТ НА ВАЛУТАТА И ДАТУМОТ НА УПЛАТАТА: треба да бидат идентични

Уплатата нема да се процесира ако странката не достави доказ за извршената уплата оргинал од налогот за јавни приходи Образецот ПП 50

Обрасци за подесување на барање за дозвола во хартиена форма

Постапката за издавање на сертификати за барањата поднесени во хартиена трае _____ дена во зависност од комплетноста на поднесената документација.

Документи потребни за одобрување за лиценца I005

Документи потребни за одобрување за лиценца I009

Барање за лиценца I005

• Барање за лиценца I009

Упатство за користење на EXIM систем за лиценца I005 за оператори

Упатство за користење на EXIM систем за лиценца I009 за оператори

Согласно Законот за Државниот инспекторат за земјоделство („Сл.Весник на РМ“ бр.20/2009, 53/2011, 164/2013 и 43/2014), е предвидено плаќање на надоместоци за увоз/извоз на одредени стоки. Надлежен орган за издавање на овие сертификати е Државниот инспекторат за земјоделство.

Надоместоци кон барањето за добивање на уверение за квалитет сертификат за земјоделски производи, преработки и стоки Податоци за потполнување на уплатницата:

Упатство за уплата на административна такси

Упатство за уплата на дополнителни надоместоци

Корисничка подршка

Административна поддршка

Мери Гулевска

Е-mail:: meri.gulevska@diz.gov.mk

тел.: +389 (0)701/411-853

Фиксен: +389 (0)2 3121 462

Кадрија Дестанова

Е-mail: kadrija.destanova@diz.gov.mk

Фиксен: +389 (0)2 3121 462

Главен контакт за поддршка на ЕХИМ во Царинска управа

Е-mail: exim@customs.gov.mk

Фиксен: +389 (0)2 3293-916

Главен контакт за поддршка на ЕХИМ во Државниот инспекторат за земјоделство

Е-mail: exim.diz@diz.gov.mk

тел.: +389 (0)70/403-995

Фиксен: +389 (0)2 3121 462

Пристап и регистрација во ЕХИМ системот на следниот линк: www.exim.gov.mk

 

 

 


koronavirus.gov.mk
vladanarm
wg2x125b
wg3x125
1b
wg5x125
wg6x125
wg7x125
wg8x125
c99 shell hacklink istanbul evden eve nakliyat hacklink Google
hacklink nedir hacklin seo ve hacklinkin faydaları hacklink hacklink satış hacklink panel hacklink al hacklink seo evden eve nakliyat bmw yedek parça mercedes yedek parça seo nedir seo analiz googlede üst sıraya çıkmak gibi kesin sonuçlarla seo çalışmasında kaliteli hizmet veren hacklink adresi www.profseo.co dur.evden eve nakliyat böcek ilaçlama paykasa paykasa bozdurma aradığınız bütün kelimeler sadece burda. instagram takipçi hilesi bypass shell wso shell hacklink satış hacklink panel wso shell hacklink hacklink hacklink al hacklink seo nedir Google