Menu
December 2018
M T W T F S S
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
exim
aloinspred
aloinspgr
spodeli_mislenje

Јавни набавки

Оглас за прибирање на понуди која се спроведува преку ЕСЈН  и завршува со Е-аукција за јавна набавка на стоки за набавка на канцелариски материјали, опрема и тонери, за 2017 година за потребите на Државниот инспекторат за земјоделство БРОЈ 03/2017

Тендерска документација

ОГЛАС БРОЈ 03/2017

Оглас за прибирање на понуди која се се спроведува преку ЕСЈН и завршува со Е-аукција за доделување на договор за „Јавна набавка на работи – градежно занаетчиски работи“ БРОЈ 02/2017

ОГЛАС БРОЈ 02/2017

Тендерска документација

Оглас со отворена постапка за доделување на договор за „Јавна набавка на услуги за интернет“ БРОЈ 01/2017

Тендерска документација

ОГЛАС БРОЈ 01/2017

Оглас со отворена постапка за доделување на договор за „Јавна набавка на услуги за печатење и укоричување на материјали за потребите на Државен инспекторат за земјоделство“ БРОЈ 08/2016

Тендерска документација

ОГЛАС БРОЈ 08/2016

Оглас со отворена постапка за доделување на договор за јавна набавка на стоки за поправка, сервис и одржување на возила на државниот инспекторат за земјоделство (вклучувајќи резервни делови, гуми и сл.) БРОЈ 07/2016

Тендерска документација

ОГЛАС БРОЈ 07/2016

Барање за прибирање на понуди за јавна набавка на стоки – безбедносни метални архивски ормари која се спроверува преку електронскиот систем за јавни набавки БРОЈ 06/2016

Тендерска документација

ОГЛАС БРОЈ 06/2016

Барање за прибирање на понуди за јавна набавка на услуги од авторска агенција за потребите на Државниот инспекторат за земјоделство БРОЈ 05/2016

Тендерска документација

ОГЛАС БРОЈ 05/2016

Барање за прибирање на понуди за јавна набавка на услугата за потполно каско осигурување, осигурување од автомобилска одговорност и осигурување на патници од незгода за потребите на Државниот инспекторат за земјоделство БРОЈ 04/2016

ОГЛАС БРОЈ 04/2016

Тендерска документација

Барање на прибирање на пнуди за јавна набавка на услуга за технички преглед и регистрација на возила на Државниот инспекторат за земјоделство БРОЈ 03/2016

Тендерска документација

ОГЛАС БРОЈ 03/2016

Барање за прибирање на понуди за јавна набавка на услуга за сервисно одржување на инсталиран апликативен софтвер и информатичките системи за потребите на Државниот инспекторат за земјоделство БРОЈ 17/2016

ОГЛАС БРОЈ 17/2016

Тендерска документација

Барање за прибирање на понуди за јавна набавка на систем за следење и контрола на возила со телекомуникациска опрема – гпспрс уреди БРОЈ 16/2016

ОГЛАС БРОЈ 16/2016

Тендерска документација 

vladanarm
wg2x125b
wg3x125
1b
wg5x125
wg6x125
wg7x125
wg8x125