Menu
December 2018
M T W T F S S
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
exim
aloinspred
aloinspgr
spodeli_mislenje

Информации од јавен карактер

      Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. весник на РМ” бр.13/06, 86/2008 и 6/2010), Државниот инспекторат за земјоделство  ја изготви следната

     ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

     Листата на информации од јавен карактер на Државниот инспекторат за земјоделство ја сочинуваат следните групи на информации:

 • Организација на Државниот инспекторат за земјоделство (органограм);
 • Пречистени текстови на Закони и подзаконски акти што го регулираат инспекцискиот надзор од областа на земјоделството, руралниот развој, рибарството и аквакултурата, (интерни пречистени текстови);
 • Билатерални и мултилатерални договори и документи;
 • Стратешки документи, анализи и програми на Инспекторатот;
 • Одлуки што ги донесува Инспекторатот во рамките на законските надлежности  (со анонимизирани податоци);
 • Годишни, полугодишни и други извештаи на Инспекторатот;
 • Препораки, дадени мислења и укажувања, упатства и други интерни акти на Инспекторатот;
 • Информации за јавни набавки;
 • Документи и информации за проекти на Инспекторатот;
 • Барања/обрасци;
 • Статистички податоци.

     Граѓаните на Република Македонија можат да добијат информација од јавен карактер што ја изготвила или со која располага Државниот инспекторат за земјоделство со пополнување на

      Барањето за информација може да се достави во писмена форма на адресата на Државниот инспекторат за земјоделство – ул.Гоце Делчев, Зграда на МТВ 13 кат, 1000 Скопје.Граѓаните може да се информираат за сите прашања од нивен интерес што се поврзани со правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и на телефон (02) 3121 – 462 .

      Државниот инспекторат за земјоделство, согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, за службено лице за посредување со информации ја определи

              Славица Конуков – Одделение за информатички технологии

             Контакт телефон/факс:  (02) 3121 – 462

             Електронска пошта: slavica.konukov@diz.gov.mk

  Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер

 Oвластени лица – офицери за заштита на личните податоци

            Славица Конуков – Одделение за информатички технологии

             Контакт телефон/факс:  (02) 3121 – 462

             Електронска пошта: slavica.konukov@diz.gov.mk

vladanarm
wg2x125b
wg3x125
1b
wg5x125
wg6x125
wg7x125
wg8x125