Të nderuar vizitorë

Mirësevini në faqen e internetit të Inspektoratit Shtetëror të Bujqësisë.

Këtu do të merrni informacion të dobishëm që do t’ju ndihmojë të njiheni me punën e Inspektoratit Shtetëror të Bujqësisë dhe strukturën e tij organizative.

Qëllimi kryesor i Inspektoratit Shtetëror të Bujqësisë është të kryejë inspektime të organizuara, efikase, efektive, cilësore, funksionale në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural, peshkimit dhe akuakulturës, në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, trajnimin profesional, konsolidimin e sundimit të së drejtës dhe luftimin e krimit të organizuar.

Marrëdhëniet me publikun

Е-Shërbime