Skip to content

Të nderuar vizitorë

Mirësevini në faqen e internetit të Inspektoratit Shtetëror të Bujqësisë.

Këtu do të merrni informacion të dobishëm që do t’ju ndihmojë të njiheni me punën e Inspektoratit Shtetëror të Bujqësisë dhe strukturën e tij organizative.

Qëllimi kryesor i Inspektoratit Shtetëror të Bujqësisë është të kryejë inspektime të organizuara, efikase, efektive, cilësore, funksionale në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural, peshkimit dhe akuakulturës, në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, trajnimin profesional, konsolidimin e sundimit të së drejtës dhe luftimin e krimit të organizuar.

Marrëdhëniet me publikun

Е-Shërbime

ПРИЈАВИ НЕПРАВИЛНОСТ

Со цел да им се помогне на граѓаните во остварувањето и заштитата на нивните права од областа на земјоделството „Државниот инспекторат за земјоделство“ отвори бесплатна телефонска линија со број 

0800 11 000

На телефонскиот број може да се врти од фиксен и мобилен телефон и истиот е достапен секој работен ден од 08 и 30 h до 16 и 30 h.