TELEFONI

+389 (0)2 3121 462

FAKS

+389 (0)2 3121 462

POSTA ELEKTRONIKE

diz@diz.gov.mk

ADRESË

rr. Goce Delçev nr. 18 (Ndërtesa në katin e 13 të MTV), 1000 Shkup

ORË PUNE

07:30 - 16:30 (e hënë - e premte)

Njësitë organizative sipas vendndodhjeve

Inspektorët fitosanitarë shtetërorë:

 • Zoran Kostovski 070/403–967
 • Dijana Stojkoska  070/409–869
 • Blagoja Stojkovikj 070/326-552
 • Besnik Aliti ( bashkëpunëtor i ri )  070/403–968
 • Shaip Aziri 070/409–872
 • Stanko Stefanovski 071/329–526
 • Sonja Bogatinovska Simunoska 072/254–897

Orë pune : 7 / 24 orë

Telefoni i kontaktit : ( 031 ) 467 – 570

E-Mail: gp.tabanovce@diz.gov.mk

Inspektorët fitosanitarë shtetërorë:

 • Goran Garevski 072/ 254 – 905
 • Vasko Karajanov 070/ 409 – 853
 • Snezhana Arizanova 070/ 403 – 950
 • Ljupco Dzalev 071/ 411 – 871
 • Andon Saramandov 070/ 403 – 951

Orë pune : 7 / 24 orë

Telefoni i kontaktit : ( 034 ) 230 – 031

E-Mail : gp.bogorodica@diz.gov.mk

Inspektorët fitosanitarë shtetërorë:

 • Branko Todorov  070/ 409 – 874
 • Gjorgje Kalev  070/ 409 – 857
 • Aleksa Mihailov  072/ 254 – 910
 • Tome Mihailov ( bashkëpunëtor i ri )  070/ 326 – 641
 • Vancho Gogov ( bashkëpunëtor i ri ) 070/ 326 – 643

Orë pune : Çdo ditë nga ora 10.00 – 24.00 orë

Telefoni i kontaktit : ( 034 ) 346 – 267

E-Mail : mu.strumica@diz.gov.mk

Inspektorët fitosanitarë shtetërorë:

 • Mile Manov  070/ 409 – 859
 • Gjorgji Gjorgjievski 070/ 409 – 858
 • Dejan Hristovski 070/ 326 – 452

Orë pune : Çdo ditë pune nga ora 07.00 – 19.00 (për fundjavë dhe pushime në thirrje)

Telefoni i kontaktit : ( 033 ) 411 – 851

E-Mail : gp.delcevo@diz.gov.mk

Inspektorët fitosanitarë shtetërorë:

 • Lorens Panzov  070/409 – 877
 • Gjorgje Kalev  070/ 409 – 857

Orë pune : Çdo ditë pune nga ora 08.00 – 16.00, në thirrje deri në orën 19.00 (për fundjavë dhe pushime në thirrje)

Telefoni i kontaktit : ( 034 ) 363 – 280

E-Mail : gp.novoselo@diz.gov.mk

Inspektorët fitosanitarë shtetërorë:

 • Mende Popovski  070/ 409 – 860

Orë pune : Çdo ditë pune nga ora 08.00 – 16.00, në thirrje deri në orën 19.00 (për fundjavë dhe pushime në thirrje)

Telefoni i kontaktit : ( 047 ) 222 – 136

E-Mail : gp.medzitlija@diz.gov.mk

Inspektorët fitosanitarë shtetërorë:

 • Stanka Dzamtovska  070/ 409 – 856
 • Daniela Rajchinoska  070/ 326 – 465
 • Ilir Cami  070/409 – 862 (on call)
 • Margarita Pereska 070/403 – 980

Orë pune : Çdo ditë pune nga ora 07.00 – 19.00 (për fundjavë dhe pushime në thirrje).

Telefoni i kontaktit : ( 046 ) 782 – 633

E-Mail : gp.kafasan@diz.gov.mk

Inspektorët fitosanitarë shtetërorë:

 • Zharko Stojchevski  070/ 409 – 864
 • Sibinn Gjorgjievski  070/ 409 – 873
 • Slagjan Jakimovski  070/326 – 621

Orë pune : Çdo ditë pune nga ora 08.30 – 16.30 (për fundjavë dhe pushime në thirrje).

Telefoni i kontaktit : ( 031 ) 387 – 126

E-Mail : gp.devebair@diz.gov.mk

Inspektorët fitosanitarë shtetërorë:

 • Ilir Cami  070/409 – 862 (on call)
 • Valentina Stojanoska  070/409 – 855 (on call)

Orë pune : Çdo ditë pune nga ora 08.30 – 16.30.

Telefoni i kontaktit : ( 046 ) 838 – 380

E-Mail : gp.blato@diz.gov.mk

Inspektorët fitosanitarë shtetërorë:

 • Viktor Stankov 070/ 326-767

Orë pune : Çdo ditë pune nga 07.00 – 19.00 (për fundjavë nga 09.00 – 17.00)

Telefoni i kontaktit : ( 02 ) 3214 – 742

E-Mail : gp.blace@diz.gov.mk

Inspektorët fitosanitarë shtetërorë:

 • Maja Petrushevska 070/ 403 – 955
 • Dragan Manevski  070/ 409 – 868

Orë pune : Çdo ditë pune nga ora 08.30 – 16.30.

Telefoni i kontaktit : ( 02 ) 2772 – 510

E-Mail : gp.skopje@diz.gov.mk

Inspektorët fitosanitarë shtetërorë:

 • Goran Trajkovski  070/ 409 – 861

Orë pune : Çdo ditë pune nga ora 08.30 – 16.30.

Telefoni i kontaktit : ( 02 ) 2772 – 510

Е-Mail : gp.skopje@diz.gov.mk