ТЕЛЕФОН

+389 (0)2 3121 462

ФАКС

+389 (0)2 3121 462

АДРЕСА

ул. Гоце Делчев бр.18 (Зграда на МТВ 13 кат), 1000 Скопје

РАБОТНО ВРЕМЕ

07:30 - 16:30 (пон. - пет.)

Организациони единици по локации

Државни фитосанитарни инспектори :

 • Зоран Костовски 070/403–967
 • Дијана Стојкоска  070/409–869
 • Благоја Стојковиќ 070/326-552
 • Бесник Алити ( помлад соработник )  070/403–968
 • Шаип Азири 070/409–872
 • Станко Стефановски 071/329–526
 • Соња Богатиновск Симуноска 072/254–897

Работно време : 7 / 24 часа

Контакт телефон : ( 031 ) 467 – 570

Електронска пошта : gp.tabanovce@diz.gov.mk

Државни фитосанитарни инспектори :

 • Горан Гаревски 072/ 254 – 905
 • Васко Карајанов 070/ 409 – 853
 • Снежана Аризанова 070/ 403 – 950
 • Љупчо Џалев 071/ 411 – 871
 • Андон Сарамандов 070/ 403 – 951

Работно време : 7 / 24 часа

Контакт телефон : ( 034 ) 230 – 031

Електронска пошта : gp.bogorodica@diz.gov.mk

Државни фитосанитарни инспектори :

 • Бранко Тодоров  070/ 409 – 874
 • Ѓорѓе Калев  070/ 409 – 857
 • Алекса Михаилов  072/ 254 – 910
 • Томе Михаилов ( помлад соработник )  070/ 326 – 641
 • Ванчо Гогов ( помлад соработник ) 070/ 326 – 643

Работно време : Секој ден од 10.00 – 24.00 часот

Контакт телефон : ( 034 ) 346 – 267

Електронска пошта : mu.strumica@diz.gov.mk

Државни фитосанитарни инспектори :

 • Миле Манов  070/ 409 – 859
 • Ѓорѓи Ѓорѓиевски  070/ 409 – 858
 • Дејан Христовски  070/ 326 – 452

Работно време : Секој работен ден од 07.00 – 19.00 часот ( за викенд и празник на повик )

Контакт телефон : ( 033 ) 411 – 851

Електронска пошта : gp.delcevo@diz.gov.mk

Државни фитосанитарни инспектори :

 • Лоренс Панзов  070/409 – 877
 • Ѓорѓе Калев  070/ 409 – 857

Работно време : Секој работен ден од 08.00 – 16.00 часот, на повик до 19.00 часот ( за викенд и празник на повик )

Контакт телефон : ( 034 ) 363 – 280

Електронска пошта : gp.novoselo@diz.gov.mk

Државни фитосанитарни инспектори :

 • Менде Поповски  070/ 409 – 860

Работно време : Секој работен ден од 08.00 – 16.00 часот, на повик до 19.00 часот ( за викенд и празник на повик )

Контакт телефон : ( 047 ) 222 – 136

Електронска пошта : gp.medzitlija@diz.gov.mk

Државни фитосанитарни инспектори :

 • Станка Џамтовска  070/ 409 – 856
 • Даниела Рајчиноска  070/ 326 – 465
 • Илир Цами  070/409 – 862 (на повик )
 • Маргарита Переска 070/403 – 980

Работно време : Секој работен ден од 07.00 – 19.00 часот,  ( за викенд и празник на повик ).

Контакт телефон : ( 046 ) 782 – 633

Електронска пошта : gp.kafasan@diz.gov.mk

Државни фитосанитарни инспектори :

 • Жарко Стојчевски  070/ 409 – 864
 • Сибин Ѓорѓиевски  070/ 409 – 873
 • Слаѓан Јакимовски  070/326 – 621

Работно време : Секој работен ден од 08.30 – 16.30 часот,  ( за викенд и празник на повик ).

Контакт телефон : ( 031 ) 387 – 126

Електронска пошта : gp.devebair@diz.gov.mk

Државни фитосанитарни инспектори :

 • Илир Цами  070/409 – 862 (на повик )
 • Валентина Стојаноска  070/409 – 855 (на повик )

Работно време : Секој работен ден од 08.30 – 16.30 часот.

Контакт телефон : ( 046 ) 838 – 380

Електронска пошта : gp.blato@diz.gov.mk

Државни фитосанитарни инспектори :

 •  
 • Виктор Станков 070/ 326-767

Работно време : Секој работен ден од 07.00 – 19.00 часот ( за викенд  од 09.00 – 17.00 часот )

Контакт телефон : ( 02 ) 3214 – 742

Електронска пошта : gp.blace@diz.gov.mk

Државни фитосанитарни инспектори :

 •  
 • Маја Петрушевска 070/ 403 – 955
 • Драган Маневски  070/ 409 – 868

Работно време : Секој работен ден од 08.30 – 16.30 часот.

Контакт телефон : ( 02 ) 2772 – 510

Електронска пошта : gp.skopje@diz.gov.mk

Државни фитосанитарни инспектори :

 • Горан Трајковски  070/ 409 – 861

Работно време : Секој работен ден од 08.30 – 16.30 часот.

Контакт телефон : ( 02 ) 2772 – 510

Електронска пошта : gp.skopje@diz.gov.mk