Неделен извештај за инспекциски надзор на Државниот инспекторат за земјоделство

Неделен извештај за инспекциски надзор на Државниот инспекторат за земјоделство
Прочитајте повеќе

Неделен извештај за инспекциски надзор на Државниот инспекторат за земјоделство

Неделен извештај за инспекциски надзор на Државниот инспекторат за земјоделство
Прочитајте повеќе

Државниот инспекторат за земјоделство организираше  обука на тема ” Насоки за примена на Законот за општа управна постапка ” . Реализирањето на  оваа обука произлезе од потребата за воедначување на
Прочитајте повеќе

Неделен извештај за инспекциски надзор на Државниот инспекторат за земјоделство

Неделен извештај за инспекциски надзор на Државниот инспекторат за земјоделство
Прочитајте повеќе

Државниот инспекторат за земјоделство: Тутунарите да не прифаќаат усни најави, откупувачите да испратат писмени анекси за зголемени откупни цени на тутунот

Тутунарите да прфаќаат само официјални анекси за зголемување на цената на тутунот, да не подлегнуваат на усни најави од откупувачите и секоја неправилност или евентуална злоупотреба да ја пријават, порачува
Прочитајте повеќе

Неделен извештај за инспекциски надзор на Државниот инспекторат за земјоделство

Неделен извештај за инспекциски надзор на Државниот инспекторат за земјоделство
Прочитајте повеќе