Skip to content

Почитувани посетители

Добродојдовте на веб страната на Државниот инспекторат за земјоделство.

                Државниот инспекторат за земјоделство е институција со својство на правно лице со сопствена буџетска сметка како корисник од прва линија, основана со Законот за организација и работа на органи на државна управа. 

              Својата организација,  надлежности, овластувања и постапки при  инспекциски надзор ги врши согласно Закон за Државен  инспекторат за земјоделство, Закон за инспекциски надзор и други позитивни законски прописи во Република Северна Македонија од областа на земјоделството, руралниот развој, рибарство и аквакултура, фитосанитарна политика и сл.

 

Односи со јавноста

Одлука

Одлука за избор на работник по пат на јавен оглас                                        
Прочитајте повеќе

Јавен оглас

Јавен оглас за вработување на 2 (двајца ) извршители на определено време во Државниот инспекторат за земјоделство
Прочитајте повеќе

Во Брисел започна објаснувачкиот скрининг за Кластер 5, „Ресурси, земјоделство и кохезија“

Според скрининг агендата, почнувајќи од денес па сè до 20-ти јули, во Брисел, македонската делегација, заедно со албанската, ќе го следи објаснувачкиот скрининг за Кластер 5, „Ресурси, земјоделство и кохезија“.
Прочитајте повеќе

Денеска со почеток во 11.00 часот, во просториите на Државниот инспекторат за земјоделство се одржа првата  крводарителска акција, која има тендеција да стане традиција во инспекторатот и за во наредните
Прочитајте повеќе

Во периодот од 26.06 до 30.06. 2023 во рамките на тековниот Твининг проект МК 19 ИПА АГ 01 21 „Подобрување на административните и оперативните капацитети на службите за заштита на
Прочитајте повеќе

Интерен оглас 02/2023

Одлука за избор за унапредување на административен службеник
Прочитајте повеќе

Е-УСЛУГИ

ПРИЈАВИ НЕПРАВИЛНОСТ

Со цел да им се помогне на граѓаните во остварувањето и заштитата на нивните права од областа на земјоделството „Државниот инспекторат за земјоделство“ отвори бесплатна телефонска линија со број 

0800 11 000

На телефонскиот број може да се врти од фиксен и мобилен телефон и истиот е достапен секој работен ден од 08 и 30 h до 16 и 30 h.