Јане Станкоски

Националност: Македонец

Дата на раѓање: 10.05.1978 година

Електронска пошта: jane.stankoski@diz.gov.mk

Мобилен телефон : 071 227 – 706

Адреса на Државниот инспекторат за земјоделство: ул. Булевар Гоце Делчев (Зграда на МТВ кат 13) бр.18 Скопје

Работно искуство

 • 07.2007 – 30.07.2009 година

Советник на генералниот директор за тутун

АД Тутунски комбинат Прилеп

 • 01.08.2009 – 31.12.2014 година

 Регионален раководител за регион Пелагонија, договарање и откуп на тутун

АД Струмица табак Струмица

 • 01.01.2015 – 04.08.2017 година

Директор – country manager

СЕКЕ ДООЕЛ Прилеп,

 • 05.08.2017 – 31.05.2018 година

Директор на Државниот инспекторат за земјоделство

 • 01.06.2018 -15.06.2022 година

Директор – country manager

СЕКЕ ДООЕЛ Прилеп,

Образование

 • 23.12.2004 – 08.01.2020 година

Дипломиран земјоделски инженер

Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје

Факултет за земјоделски науки и храна

 

Магистер на земјоделски науки

Менаџмент на природни ресурси и животна средина во земјоделството

Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје

Факултет за земјоделски науки и храна

Јазици

 • Англиски јазик
 • Српски јазик
 • Хрватски јазик

Информатички вештини

Компјутерски и програмски апликации:

Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, („Semos Education Certificate“)

Дополнителни информации

 • Ко-автор на прирачник за Современо призводство на ориенталски тутун, Струмица 2011.
 • Автор на брошура за едукација на земјоделци за заштита при апликација на хемиски средства на земјоделско производство, Прилеп 2011.
 • Ко-автор на прирачник за Современо призводство на ориенталски тутун, Струмица 2010.