Skip to content

Day: септември 26, 2022

Корисни информации за употребата, улогата и значењето на листите за проверка

Во рамки на тековниот Проект Е-инспектор – продолжување на поддршката на инспекциските реформи во Северна Македонија, поддржан од Европската банка за обнова и развој, се изработи Анализата за употребата и
Прочитајте повеќе