Во рамките на ЕУ IPA Твининг проектот „Подобрување на административните и оперативните капацитети на надлежните органи за заштита на растенијата“, кој се спроведува во соработка со надлежните фитосанитарни служби од Италија и Грција, на 3-ти и 4-ти ноември 2022 година во Државниот инспекторат за земјоделство беше одржана обука на тема „Начин на спроведување на инспекциски контроли на дрвен материјал за пакување и оператори кои спроведуваат топлотен третман на дрвен материјал за пакување“ од страна на  експерти од фитосанитарната област од Италија и Грција: Орацио Корбо и Ираклис Бурбуракис.
На наведените обуки земаа учество државните фитосанитарни инспектори од внатрешноста на државата и од граничните премини, како и претставници од Фитосанитарната управа. Обуката беше реализирана  преку  спроведување на теортски предавања, како и практично спроведување на инспекциски контроли кај оператори кои вршат топлотен третман на дрвен материјал за пакување, како и контрола на дрвен материјал за пакување кај увозници на земјоделски производи

Галерија

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.

I accept the Privacy Policy