Skip to content

Author: Државен инспекторат за земјодство Република Северна Македонија

Станкоски од ДИЗ: Преку камери ќе се контролира и санкционира палењето на стрништа во земјава

Со помош на камери поставени на антените на телекомуникациски оператор на 10 локации во земјава, Државниот инспекторат за земјоделство ќе го контролира и санкционира палањето стрништва во земјава. Проектот кој
Прочитајте повеќе

Неделен извештај за инспекциски надзор на Државниот инспекторат за земјоделство

Неделен извештај за инспекциски надзор на Државниот инспекторат за земјоделство
Прочитајте повеќе

Интерен оглас број 03/2023

Одлука за избор за унапредување на административен службеник
Прочитајте повеќе

Неделен извештај за инспекциски надзор на Државниот инспекторат за земјоделство

Неделен извештај за инспекциски надзор на Државниот инспекторат за земјоделство
Прочитајте повеќе

Неделен извештај за инспекциски надзор на Државниот инспекторат за земјоделство

Неделен извештај за инспекциски надзор на Државниот инспекторат за земјоделство
Прочитајте повеќе

Царува ли црн пазар на пестициди во Македонија кои се користат во земјоделието

Царува ли црн пазар на пестициди во Македонија кои се користат во земјоделието, а се забранети за употреба. Има ли неконтролирана и прекумерна употреба на земјоделски препарати од македонските земјоделци.
Прочитајте повеќе

Неделен извештај за инспекциски надзор на Државниот инспекторат за земјоделство

Инспекциски совет на 326 – тата седница , одржана на 19.10.2023 година, го разгледа и усвои Образецот за Неделен извешрај за извршени надзори. Неделен извештај за инспекциски надзор на Државниот
Прочитајте повеќе

Интерен оглас број 03/2023

Интерен оглас број 03/2023 за потполнување на работно место со унапредување
Прочитајте повеќе

Во рамките на ЕУ IPA Твининг проектот „Подобрување на административните и оперативните капацитети на надлежните органи за заштита на растенијата“, кој се спроведува во соработка со надлежните фитосанитарни служби од
Прочитајте повеќе

 Во Брисел започна билатералниот скриниг за Поглавје 11, „Земјоделство и рурален развој“, дел од Кластерот 5, „Ресурси, земјоделство и кохезија“. Поглавјето 11 опфаќа поголем број на обврзувачки правила неопходни за
Прочитајте повеќе