Skip to content

Category: Огласи

Одлука за избор за унапредување на административен службеник
Прочитајте повеќе

Интерен оглас број 03/2022 Интерен оглас број 03/2022 за потполнување на работно место со унапредување
Прочитајте повеќе

Одлука за избор за унапредување на административен службеник
Прочитајте повеќе

Интерен оглас број 02/2022 Интерен оглас број 02/2022 за потполнување на работно место со унапредување
Прочитајте повеќе

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на одредбите од Закон за управување со отпадот (“СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ” бр. 68/2004; 71/2004; 107/2007; 102/2008; 143/2008; 82/2009; 124/2010; 140/2010; 9/2011; 51/2011; 6/2012; 123/2012; 147/2013; 163/2013; 27/2014;
Прочитајте повеќе