Skip to content

Category: Огласи

Интерен оглас број 04/2022

Одлука за избор за унапредување на административен службеник
Прочитајте повеќе

Интерен оглас број 04/2022

Интерен оглас број 04/2022 за потполнување на работно место со унапредување
Прочитајте повеќе

О  Б  Ј  А  В  А  бр. 2/2022

Врз основа на член 22, 23, 24, 46, 47, 48 и 49  од  Законот  за  користење  и  располагање  со  стварите во  државна  сопственост  и  со  стварите  во  општинска  сопственост (,,Службен 
Прочитајте повеќе

О  Б  Ј  А  В  А  бр. 1/2022

Врз основа на член 22, 23, 24, 46, 47, 48 и 49  од  Законот  за  користење  и  располагање  со  стварите во  државна  сопственост  и  со  стварите  во  општинска  сопственост (,,Службен 
Прочитајте повеќе

Одлука за избор за унапредување на административен службеник
Прочитајте повеќе

Интерен оглас број 03/2022 Интерен оглас број 03/2022 за потполнување на работно место со унапредување
Прочитајте повеќе

Одлука за избор за унапредување на административен службеник
Прочитајте повеќе

Интерен оглас број 02/2022 Интерен оглас број 02/2022 за потполнување на работно место со унапредување
Прочитајте повеќе

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на одредбите од Закон за управување со отпадот (“СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ” бр. 68/2004; 71/2004; 107/2007; 102/2008; 143/2008; 82/2009; 124/2010; 140/2010; 9/2011; 51/2011; 6/2012; 123/2012; 147/2013; 163/2013; 27/2014;
Прочитајте повеќе