Skip to content

Category: Огласи

Одлука

Одлука за избор на работник по пат на јавен оглас
Прочитајте повеќе

Јавен оглас

Јавен оглас за вработување на 3 ( тројца ) извршители на определено време во Државниот инспекторат за земјоделство
Прочитајте повеќе

Интерен оглас број 04/2023

Одлука за избор за унапредување на административен службеник
Прочитајте повеќе

Интерен оглас број 04/2023

Интерен оглас број 04/2023 за потполнување на работно место со унапредување
Прочитајте повеќе

Интерен оглас број 03/2023

Одлука за избор за унапредување на административен службеник
Прочитајте повеќе

Интерен оглас број 03/2023

Интерен оглас број 03/2023 за потполнување на работно место со унапредување
Прочитајте повеќе

Одлука

Одлука за избор на работник по пат на јавен оглас                                        
Прочитајте повеќе

Јавен оглас

Јавен оглас за вработување на 2 (двајца ) извршители на определено време во Државниот инспекторат за земјоделство
Прочитајте повеќе

Интерен оглас 02/2023

Одлука за избор за унапредување на административен службеник
Прочитајте повеќе

Интерен оглас број 02/2023

Интерен оглас број 02/2023 за потполнување на работно место со унапредување
Прочитајте повеќе