Skip to content

Category: Огласи

Интерен оглас број 02/2023

Интерен оглас број 02/2023 за потполнување на работно место со унапредување
Прочитајте повеќе

Интерен оглас број 01/2023

Одлука за избор за унапредување на административен службеник
Прочитајте повеќе

Одлука

Одлука за избор на работник по пат на јавен оглас
Прочитајте повеќе

Интерен оглас број 01/2023

Интерен оглас број 01/2023 за потполнување на работно место со унапредување
Прочитајте повеќе

Јавен оглас

Јавен оглас за вработување на 1 (еден ) извршител на определено време во Државниот инспекторат за земјоделство
Прочитајте повеќе

Интерен оглас број 04/2022

Одлука за избор за унапредување на административен службеник
Прочитајте повеќе

Интерен оглас број 04/2022

Интерен оглас број 04/2022 за потполнување на работно место со унапредување
Прочитајте повеќе

О  Б  Ј  А  В  А  бр. 2/2022

Врз основа на член 22, 23, 24, 46, 47, 48 и 49  од  Законот  за  користење  и  располагање  со  стварите во  државна  сопственост  и  со  стварите  во  општинска  сопственост (,,Службен 
Прочитајте повеќе

О  Б  Ј  А  В  А  бр. 1/2022

Врз основа на член 22, 23, 24, 46, 47, 48 и 49  од  Законот  за  користење  и  располагање  со  стварите во  државна  сопственост  и  со  стварите  во  општинска  сопственост (,,Службен 
Прочитајте повеќе

Одлука за избор за унапредување на административен службеник
Прочитајте повеќе