Веќе неколку дена, се одвива откупот на тутунот. Инспекторите на Државниот инспекторат за земјоделство и во овие мошне сложени услови на пандемија,се постојано на терен на откупните пуктови и вршат надзор над исполнувањето на условите, сертифицираноста на сите мерни инструменти, истакнување на ценовници, динамиката и други услови.

Доколку постои незадоволство од процената земјоделците можат да поднесат жалби до надлежна второстепена комисија, а нивните повереници да вршат исто така, според прописите надлежности да вршат оспорувања на одредени количини.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.

I accept the Privacy Policy