Директорот на Државниот инспекторат за земјоделство Зоран Шапуриќ, заедно со  заменик министерката за животна средина и просторно плaнирање Христина Оџаклиеска во текот на вчерашниот ден беше во теренска посета на опожарените земјоделски површини и пасишта во Кумановско, со претставници од Државниот инспекторат за животна средина.
На средбата се разговараше за потребата од зачестена, координирана и навремена активност помеѓу сите надлежни институции, вклучувајќи ги и единиците на локалната самоуправа и Министерството за внатрешни работи, со цел овие појави да се минимизираат и да се стават под контрола во иднина.
Заменик министерката Оџаклиеска во таа прилика истакна дека опожарувањето на земјоделските површини и пасишта, има силни негативни реперкусии врз животната средина. Тоа, според неа, предизвикува нарушување на природната рамнотежа во екосистемите, емисија на загадувачки материи во воздухот, како и долготрајно спречување на понатамошно користење на земјиштето за примарната намена, производство на земјоделски култури или напасување на животните.
Во теренската посета во Куманово, освен Оџаклиеска, беа и директорот на инспекторатот за земјоделство, Зоран Шапуриќ и директорот на државниот инспекторат за животна средина, Сретен Стојковски.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.

I accept the Privacy Policy