Во рамките на ЕУ IPA Твининг проектот „Подобрување на административните и оперативните капацитети на надлежните органи за заштита на растенијата“, кој се спроведува во соработка со надлежните фитосанитарни служби од Италија и Грција, во периодот од 11 до 17 јули  во просториите на Државниот инспекторат за земјоделство реализирана е мисија од страна на двајца експерти од Одделението за фитосанитарна контрола, во рамките на  Министерство за рурален развој и храна на Република Грција г-дин Христос Арампанзиз и Г-ѓа Јоаниду Ставрула.  Целта на мисијата беше ревидирање и дополнување на постоечките Стандардните оперативни процедури за фитосанитарна инспекција и нивно хармонизирање со ЕУ законодавството.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.

I accept the Privacy Policy