Државниот инспекторат за земјоделство организираше  обука на тема ,,Насоки за примена на Законот за прекршоците”.Реализирањето на  оваа обука произлезе од потребата да се детектираа проблемите со кои се соочуваат вработените во Државниот инспекторат за земјоделство во текот на секојдневното работење при употребата на Законот за прекршоците од сите аспекти.
Оваа обука ќе има особен придонес во воедначувањето на преземање дејствија во секојдневното работење како на административните службеници кои работат согласно ЗП, така и на државните инспектори за земјоделство и за фитосанитарна политика, како и зацврстување и надградување на теоретските и практични знаења а со цел подобрување на севкупното функционирање на Инспекторатот.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.

I accept the Privacy Policy