Директорот на Државниот инспекторат за земјоделство, м-р Јане Станкоски учествуваше на Регионалната работилница за зголемување на ефикасноста на спроведување на АЕО (Овластени економски оператери) со зајакнато учество на другите агенции вклучени во граничното управување, меѓу кои спаѓа и  Државниот инспекторат за земјодество преку фитосанитарната инспекција на граничен премин. Работилницата беше организирана од страна на USAID и на истата земаа учество  експерти од СТО, ЕУ експерти од областа на царинско работење, фитосанитарна политика и ветеринарство, како и претставници од царинските служби,  фитосанитарните и ветеринарните надлежни служби од Република Северна Македонија, Република Србија и Република Албанија, претставници на компаниите кои се овластени економски оператори во трите земји. Целта на Работилницата беше презентирање на правилата за добивање на горенаведеното овластување, поволностите за овластените економски оператери во царинските постапки, како и  анализа на постапките и процедурите на фитосанитарна и ветернарна испекција на граничен премин, во насока на предложување на активности за добивање на поволен третман на овластените економски оператори согласно законодавството во областа на царина и во однос на увозните процедури при спроедување на  фитосанитарна и ветернарна испекција.  

Галерија

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.

I accept the Privacy Policy